WARSZAWA: ul. Kasprzaka 31/233
OSTRÓDA: ul. Wyspiańskiego 36

Klienci indywidualni

Klienci indywidualni


POMOC PRAWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

klienci indywidualni

 

Kancelaria udziela pomocy prawnej przede wszystkim w formie:

 • porad i konsultacji prawnych,
 • prowadzenia spraw sądowych/administracyjnych i reprezentacji przed sądami/organami administracji,
 • sporządzania pism do sądów, urzędów, komorników lub innych podmiotów, w tym do strony przeciwnej,
 • opracowywania umów, negocjowania warunków umów, weryfikacji treści umów

w szczególności w sprawach prywatnych, takich jak m.in. sprawy rodzinne i spadkowe, uzyskiwanie odszkodowań, spory z pracodawcami, spory z producentami i reklamacje, zawieranie umów, sprawy przed organami administracji publicznej.

Zdajemy sobie sprawę, że zawiłość przepisów i procedur prawnych często zniechęcają cię do podjęcia działania. Jeżeli potrzebujesz pomocy we wskazanym powyżej zakresie lub innym lub spotkałeś się z jakimiś  problemami prawnymi – oddaj sprawę w nasze ręce! Kancelaria powstała właśnie z myślą o tobie i takich sytuacjach.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapewne spotkałeś się z sytuacją, gdy ktoś próbował naruszyć twoje prawa:
 • sprzedawca nie chciał uwzględnić twojej reklamacji,
 • bank niesłusznie pobrał opłaty,
 • wynajmujący bezzasadnie odmówił ci zwrotu kaucji,
 • zrezygnowałeś z wycieczki, a biuro podróży odmówiło ci zwrotu ceny,
– a ty nie miałeś pewności, czy i co możesz z tym zrobić.

Chciałbyś się dowiedzieć:
 • czy przysługuje ci zachowek / spadek po konkretnej osobie?
 • czy możesz domagać się alimentów lub podwyższenia/obniżenia ich wysokości?
 • co zrobić, gdy ktoś w internecie wypisuje nieprawdziwe informacje na twój temat?
 • jak odzyskać od dłużnika zasądzone dla ciebie przez sąd świadczenia lub co robić, gdy egzekucja długo nie przynosi żadnych efektów?
 • jakie prawa przysługują ci w przypadku bezprawnego rozwiązania z tobą umowy o pracę?
Jeśli chcesz otrzymać klarowną, jasną, praktyczną i zrozumiałą informację na interesujący cię temat – zadzwoń do nas i umów się na poradę prawną.


Chcesz wiedzieć, czy umowa, którą podpisujesz jest bezpieczna i korzystna dla ciebie?

Być może:
 • zamieszasz kupić mieszkanie od dewelopera, ale nie wiesz, czy przedstawiony ci projekt umowy jest dla ciebie korzystny i bezpieczny,
 • nie wiesz na co zwrócić uwagę podpisując umowę,
 • umowa, którą zawarłeś z przedsiębiorcą, zawiera postanowienia sprzeczne z zasadami logiki lub
 • rozwiązania zbyt uciążliwe dla ciebie i innych konsumentów,
 • chcesz podpisać ważną dla ciebie umowę, ale potrzebujesz takiej, która maksymalnie zabezpieczy twoje interesy.
Zgłoś się do nas!

Nasi prawnicy dokładnie zapoznają się z przedstawioną przez ciebie umową. Wskażą ci, czy nie zawiera ona postanowień nieważnych lub klauzul niedozwolonych, wyjaśnią ci kwestie niezrozumiałe lub o skomplikowanym brzmieniu, ewentualnie zaproponują zmianę poszczególnych fragmentów umowy na bardziej korzystne dla ciebie.

Ponadto w zakresie umów:
 • weryfikujemy i opiniujemy umowy gotowe,
 • negocjujemy warunki umów z drugą stroną,
 • sporządzamy projekty nowych umów.
Prowadzenie spraw sądowych/ administracyjnych i reprezentacja przed sądami/ organami administracji

Chcesz dochodzić swych praw przed sądem i potrzebujesz profesjonalnego pełnomocnika?
Być może czujesz się oszukany, ponieważ:
 • zamówiony przez internet towar nigdy do ciebie nie dotarł mimo zapłaty ceny,
 • ubezpieczyciel nie chce wypłacić ci odszkodowania,
 • wykryłeś wady budowlane, przed którymi miał chronić świadczący dla ciebie usługi kierownik budowy,
 • zamówiłeś usługę u fachowca, który nie wykonuje umówionej czynności lub nie stawia się w terminie,
 • zlecone przez ciebie dzieło lub roboty budowlane zostały wykonane w sposób wadliwy, a wykonawca odmawia usunięcia tych wad albo nie ma z nim kontaktu
– i chcesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Chcesz coś zrobić, gdyż:
 • poniosłeś szkodę w związku z bezprawnym działaniem organu administracji publicznej lub funkcjonariusza publicznego/urzędnika,
 • masz wiedzę o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym przysługuje ci roszczenie do właściwego podmiotu lub na podstawie którego można zmienić prawomocne orzeczenie.
Sąd wyznaczył termin rozprawy, a ty chciałbyś być reprezentowany przez profesjonalistę – radcę prawnego?

Skontaktuj się z nami! Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami (w tym przed Sądem Najwyższym), trybunałami, sądami polubownymi (arbitrażowymi). Przewidujemy także możliwość prowadzenia spraw w postępowaniu grupowym (pozwy zbiorowe).


Musisz napisać pismo do urzędu lub sądu?

Jeśli:
 • potrzebujesz pomocy przy napisaniu pozwu, apelacji, zażalenia, skargi lub innego pisma do sądu,
 • chciałbyś sporządzić odpowiedni wniosek, złożyć w urzędzie podanie lub odwołanie od decyzji,
 • sąd zobowiązał cię do złożenia odpowiedzi na pozew lub apelację albo do zajęcia pisemnego stanowiska w sprawie,
 • nie zgadzasz się z tym, co napisała do sądu strona przeciwna i chciałbyś przedstawić sądowi swoje zdanie na ten temat,
 • chcesz złożyć drugiej stronie umowy odpowiednie pismo o tym, że rozwiązujesz umowę (albo nie wiesz czy ją wypowiedzieć czy lepiej od niej odstąpić)
– w tym zakresie również służymy ci pomocą.

Przygotowujemy wszelkie rodzaje pism, tj. zarówno te przedsądowe (różnego rodzaju wezwania, oświadczenia, reklamacje itp.), jak i pisma procesowe do sądu (m.in. pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne lub inne, zarzuty lub sprzeciwy od nakazów zapłaty lub od wyroków zaocznych, wnioski o przywrócenie terminu i inne).

Sporządzamy także pisma składane w urzędach i sądach administracyjnych (m.in. podania, odwołania, zażalenia, skargi, wnioski, skargi kasacyjne).

Opracowujemy też odpowiednie pisma w toku postępowania egzekucyjnego (np. wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, wnioski o wyjawienie majątku przez dłużnika).


Prowadzimy też inne sprawy w zależności od Twoich potrzeb.