WARSZAWA: ul. Kasprzaka 31/233
OSTRÓDA: ul. Wyspiańskiego 36

Zakres spraw

Zakres spraw

Spory sądowe

Spory sądowe

Otrzymałeś nakaz zapłaty, z którym się nie zgadzasz? Sąd zobowiązał Cię do złożenia odpowiedzi na pozew lub innego pisma? Odebrałeś korespondencję z sądu, z którą nie wiesz co zrobić? Chcesz wnieść sprawę do sądu? Wydany wyrok jest Twoim zdaniem niesprawiedliwy i chcesz się odwołać? Zgłoś się pilnie do nas! Kancelaria pomaga w prowadzeniu sporów, zarówno przed sądami powszechnymi (czyli państwowymi), jak i w ramach sądownictwa polubownego (arbitraż). Zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach rozpoznawanych nie tylko w wydziałach cywilnych…

Rozwiń dalej

Umowy

Prawo cywilne

Potrzebujesz porady w kwestii mieszkaniowej? Zakupiony przez Ciebie towar jest wadliwy? Wpłaciłeś zaliczkę, a druga strona mocno spóźnia się z wykonaniem zamówionego dzieła? Ktoś chce, abyś oddał nieruchomość, którą twoja rodzina dysponuje od wielu lat? Sąsiad uporczywie hałasuje nie dając Ci wypocząć w domu? Ktoś zamieścił w Internecie nieprawdziwe informacje na Twój temat? W tych i w wielu innych sprawach chcemy Ci pomóc. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa cywilnego w ogólności uwzględnia dochodzenie…

Rozwiń dalej

Prawo bankowe

Prawo bankowe

W tym zakresie m.in.: reprezentujemy przed sądem w tzw. sprawach frankowych (kredyty walutowe) oraz o unieważnienie umów opartych o WIBOR. świadczymy pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych, opiniujemy oraz negocjujemy warunki umów kredytowych oraz umów finansowania, sporządzamy projekty dokumentacji związanej z dokonywaniem transakcji finansowych, prowadzimy postępowania przed organami nadzoru finansowego, udzielamy pomocy prawnej przy procesach emisyjnych akcji, obligacji oraz przy wdrożeniu do dokumentów korporacyjnych zapisów ustawy "antypralniowej" doradzamy oraz sporządzamy opinie prawne w…

Rozwiń dalej

Prawo IT

Prawo autorskie, Internet, Nowe Technologie

W tym zakresie Kancelaria w szczególności: opracowuje umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, sporządza umowy licencyjne i sublicencyjne, doradza w kwestiach prawnych związanych z ochroną wizerunku, przygotowuje umowy z artystami, agencjami marketingowymi i agencjami PR, umowy sponsorskie i inne związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, sporządza opinie na temat prawa autorskiego w Internecie, przygotowuje umowy o prace projektowe, o przygotowanie koncepcji architektonicznych, o nadzór autorski i inne umowy dotyczące relacji inwestora z projektantami i architektami, prowadzi sprawy…

Rozwiń dalej

Prawo turystyczne

Prawo turystyczne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa turystycznego. Planowałeś wspaniałe wakacje, a rzeczywistość okazała się inna na skutek działań lub zaniechań biura podróży? Uważasz, że należy Ci się rekompensata od biura podróży za tzw. zmarnowany urlop? Biuro podróży nie poinformowało Cię o przepisach paszportowych i wizowych, w konsekwencji czego dopiero na lotnisku dowiedziałeś się, że nie możesz lecieć? Konsumentom (turystom) oferujemy swoją pomoc prawną m. in. w sytuacjach gdy: podwyższono cenę imprezy, zmieniono hotel lub warunki zakwaterowania są niezgodne z umową,…

Rozwiń dalej

Windykacja

Egzekucja i sądowa windykacja należności

Chcesz uzyskać od dłużnika zasądzone Ci należności? Komornik nie znalazł majątku dłużnika i chce umorzyć postępowanie? Nie wiesz jak się bronić przed bezzasadną egzekucją? Komornik zajął Twoje mienie chociaż nie jesteś dłużnikiem? Grozi Ci licytacja mieszkania po znacznie zaniżonej jego wartości? Kancelaria podejmuje szereg czynności, mających na celu odzyskanie należności od dłużników. W tym zakresie w szczególności: prowadzimy działania mające na celu polubowne uzyskanie od dłużnika spłaty wierzytelności, sporządzamy wezwania do dobrowolnego wykonania zobowiązania, a także…

Rozwiń dalej

Przedsiębiorcy

Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych lub innych jednostek, od ich utworzenia, przez bieżące kontakty gospodarcze, po ewentualną likwidację lub upadłość. W zakresie prawa spółek m.in.: przygotowujemy umowy spółek, statuty, akty założycielskie, regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne, obsługujemy organy spółek: walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze i zarządy, sporządzamy kompleksową dokumentację korporacyjną począwszy od pełnomocnictw, uchwał i protokołów, a kończąc na wnioskach do Krajowego Rejestru Sądowego, pomagamy w zakładaniu oddziałów…

Rozwiń dalej

Nieruchomości

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną inwestycji budowlanych, poczynając od doradztwa w fazie przygotowania danej inwestycji, przez pomoc prawną w toku całego procesu budowlanego aż do zrealizowania przedsięwzięcia. Działamy zarówno na rzecz inwestorów, jak i firm budowlanych. Pomoc prawna w tym zakresie uwzględnia m.in.: analizę aktów prawa miejscowego pod względem zgodności z nimi planowanej inwestycji, reprezentację inwestora lub wykonawcy w procesie przygotowania inwestycji do realizacji, uzyskiwanie pozwoleń, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,…

Rozwiń dalej

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Chcesz uzyskać dla swojego dziecka lub dla siebie alimenty? Uważasz, że zasądzone od ciebie alimenty są zbyt wysokie lub w ogóle nie powinieneś ich płacić? Była żona utrudnia ci kontakty z dzieckiem? Ojciec dziecka nie pojawia się i nie zabiera dzieci w dni, kiedy kontakt przypada jemu lub niewłaściwie sprawuje opiekę nad dzieckiem podczas wyznaczonego mu kontaktu? Sąd rodzinny wszczął z urzędu sprawę przeciwko wam jako rodzicom? Skontaktował się z tobą kurator rodzinny w celu…

Rozwiń dalej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Dostałeś pismo z urzędu i nie wiesz co z nim zrobić? Nie zgadzasz się z wydaną decyzją administracyjną? Chcesz wnieść skargę? Wszczęto względem Ciebie (Twojej firmy) kontrolę? Ubiegasz się o pozwolenie na prowadzenie określonej działalności? Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, udziela porad prawnych, sporządza opinie, zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach przez sądami i organami administracyjnymi. Pomoc prawna uwzględnia m.in.: reprezentację przed organami administracji publicznej / urzędami, zastępstwo procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi…

Rozwiń dalej

Prawo konsumenckie

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Zakupiony przez Ciebie towar jest wadliwy? Chcesz zrezygnować z umowy zawartej przez Internet lub telefon? Inny przedsiębiorca oznaczył swoją firmę podobnie jak Ty wprowadzając przez to klientów w błąd? Ktoś ujawnia, wykorzystuje lub pozyskuje informacje stanowiących tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa i chcesz się przed tym bronić? Ktoś rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o Twoim przedsiębiorstwie w celu wyrządzenia Ci szkody i chcesz z tym walczyć? Bezzasadnie wpisano Cię do KRD? Nie usunięto lub…

Rozwiń dalej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi: - przygotowania dokumentacji korporacyjnej RODO oraz polityki wewnętrznej przetwarzania danych, jak też klauzule informacyjne konsultuje tematykę ochrony danych osobowych przygotowuje dokumentację korporacyjną RODO oraz politykę wewnętrzną przetwarzania danych, jak też klauzule informacyjne reprezentuje  w kontrolach UODO lub przed ww. organem Nasi prawnicy są czynnymi inspektorami ochrony danych osobowych, jak też brali z sukcesem udział w kontrolach inicjowanych przez UODO.

Rozwiń dalej