WARSZAWA: ul. Kasprzaka 31/233
OSTRÓDA: ul. Wyspiańskiego 36

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. WPROWADZENIE

Krzysztof Jarzyński Agnieszka Sontowska Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5272928753, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, że:

2. PRZETWARZANIE DANYCH
Zakres i cel
 • dane podane przy świadczeniu usług pomocy prawnej oraz przy kontakcie z nami, a mianowicie: imię, nazwisko, telefon oraz e-mail  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku – O radcach prawnych oraz wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Kancelarią, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • ww. dane osobowe podane przy świadczeniu usług pomocy prawnej oraz przy kontakcie z nami przetwarzane będą w celu świadczenia pomocy prawnej;
 • dane podane przy korzystaniu z naszej strony Internetowej i appletów, o których mowa w punkcie 3 – 6 niżej, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych administratora z tym zastrzeżeniem, że dane podane przy wypełnianiu appletu formularza kontaktowego , a mianowicie: imię, nazwisko, telefon oraz e-mail  będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tj. Twojej zgody;
 • ww. dane osobowe podane przy podane przy korzystaniu z naszej strony Internetowej i appletów przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www Kancelarii oraz w celach podanych w punkcie 3 – 6 niżej;
UDOSTĘPNIANIE DANYCH

O ile będzie to niezbędne do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednio do zakresu zlecenia następującym kategoriom odbiorców: organom krajowej administracji publicznej, organom Unii Europejskiej, organom organizacji społecznych, sądom powszechnym i organom tychże sądów, Naczelnemu Sadowi Administracyjnemu, Sądowi Najwyższemu, Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości, osobom fizycznym lub prawnym wykonującym zadania publiczne lub mającym związek z udzielonym zleceniem oraz operatorom wskazanym w punkcie 3 – 6 niżej. 

TWOJE PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Informujemy jednak, że przetwarzanie ww. danych jest wymogiem realizacji umowy i bez podania tych danych nie będzie możliwe świadczenie pomocy prawnej. dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia pomocy prawnej oraz przez okres 10 lat od zakończenia realizacji celu, dla którego dane osobowe były przez nich przetwarzane.

RETENCJA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia pomocy prawnej oraz przez okres 10 lat od zakończenia realizacji celu, dla którego dane osobowe były przez nich przetwarzane.

inspektor danych

Zgodnie z przepisami w Kancelarii nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z czym nie został on wyznaczony.

KONTAKT

W razie potrzeby kontaktu z Kancearią, jest to możliwe za pośrednictwem e-mail: kontakt@twoj-radca.pl, telefonicznie +48506605999, korespondencyjnie na adres: ul. Kasprzaka 31/233 Warszawa lub w ww. biurze Kancelarii

3. SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH (STRONA WWW I APPLETY)
KOMENTARZE 

Kiedy zostawiasz komentarz na stronie, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, a także adres IP i podpis przeglądarki jako pomoc w wykrywaniu spamu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Informacje przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie są wysyłane na nasz firmowy adres e-mail, którego hostem jest Zoho. Zoho przestrzega zasad „Tarczy Prywatności” UE/USA, a więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Zoho. Te zgłoszenia są przechowywane wyłącznie do celów obsługi klienta, nigdy nie są wykorzystywane do celów marketingowych ani udostępniane stronom trzecim.

GOOGLE ANALYTICS

Używamy Google Analytics w naszej witrynie do anonimowego raportowania korzystania z witryny. Nie są więc przechowywane żadne spersonalizowane dane. Jeśli chcesz zrezygnować z monitorowania Twojego zachowania na naszej stronie przez Google Analytics, skorzystaj z tego linku: Rezygnacja z Google Analytics.

PRZYPADKI WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Weryfikacji/identyfikacji użytkownika podczas korzystania z serwisu;
 • Zapewnienia pomocy technicznej;
 • Wysyłania kopii wysłanych do nas wiadomości oraz aktualizacji do naszych użytkowników z ważnymi informacjami informującymi o nowościach/zmianach;
 • Dostosowania witryny, aby Twoje wrażenia były bardziej osobiste i wciągające;
 • Gwarancji płynnego działania ogólnej wydajności i funkcji.
4. WBUDOWANA TREŚĆ

Strony w tej witrynie mogą zawierać osadzone treści, takie jak na przykład filmy z YouTube. Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jakbyś odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą gromadzić dane o tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować twoje interakcje z osadzonymi treściami, w tym śledzenie twoich interakcji z osadzonymi treściami, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie. Poniżej znajduje się lista usług, z których korzystamy:

FACEBOOK

Wtyczka strony na Facebooku służy do wyświetlania naszej osi czasu z Facebooka na naszej stronie. Facebook ma własne zasady dotyczące plików cookie i prywatności, nad którymi nie mamy kontroli. Nie ma instalacji plików cookie z Facebooka, a Twoje IP nie jest wysyłane na serwer Facebooka, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Zobacz ich politykę prywatności tutaj: Polityka prywatności Facebooka.

TWITTER

Korzystamy z interfejsu API Twittera, aby wyświetlać oś czasu naszych tweetów na naszej stronie. Twitter ma własne zasady dotyczące plików cookie i prywatności, nad którymi nie mamy kontroli. Twoje IP nie jest wysyłane do serwera Twittera, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Zobacz ich politykę prywatności tutaj: Polityka prywatności Twittera.

YOUTUBE

Używamy filmów z YouTube osadzonych na naszej stronie. YouTube ma własne zasady dotyczące plików cookie i prywatności, nad którymi nie mamy kontroli. Nie ma instalacji plików cookie z YouTube, a Twoje IP nie jest wysyłane na serwer YouTube, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Zobacz ich politykę prywatności tutaj: Polityka prywatności YouTube.

5. COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie – małych plików tekstowych, które są umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie zapewnić lepszą obsługę. Zasadniczo pliki cookie służą do zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących np. koszyków na zakupy oraz dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji stron trzecich, takich jak Google Analytics. Pliki cookie na ogół istnieją po to, aby ulepszyć przeglądanie. Możesz jednak chcieć wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy skorzystanie z sekcji pomocy Twojej przeglądarki.

NIEZBĘDNE COOKIES (WSZYSCY GOŚCIE)
 • cfduid: Jest używany w naszym CDN CloudFlare do identyfikowania poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień bezpieczeństwa dla poszczególnych klientów. Zobacz więcej informacji na temat prywatności tutaj:Polityka prywatności CloudFlare.
 • PHPSESSID: Używany do identyfikacji unikalnej sesji na stronie www.
NIEZBĘDNE COOKIES (DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW)
 • wp-auth:Używany przez WordPress do uwierzytelniania zalogowanych gości, uwierzytelniania hasła i weryfikacji użytkownika.
 • wordpress_logged_in_{hash}:Używany przez WordPress do uwierzytelniania zalogowanych gości, uwierzytelniania hasła i weryfikacji użytkownika.
 • wordpress_test_cookie: Używany przez WordPress w celu zapewnienia prawidłowego działania plików cookie.

 • wp-settings-[UID]:WordPress ustawia kilka plików cookie wp-settings-[UID]. Liczba na końcu to Twój indywidualny identyfikator użytkownika z tabeli bazy danych użytkowników. Służy to do dostosowania widoku interfejsu administratora, a być może także interfejsu strony głównej.
 • wp-settings-[UID]: WordPress ustawia również kilka plików cookie wp-settings-{time}-[UID]. Liczba na końcu to Twój indywidualny identyfikator użytkownika z tabeli bazy danych użytkowników. Służy to do dostosowania widoku interfejsu administratora, a być może także interfejsu strony głównej.
6. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH GROMADZONYCH PRZEZ NASZĄ WITRYNĘ

Jeśli nie jesteś zarejestrowanym klientem naszej witryny, nie ma żadnych danych osobowych, które moglibyśmy zachować ani przeglądać na Twój temat. Jeśli jesteś klientem z zarejestrowanym kontem, dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać:

Jeśli nie jesteś zarejestrowanym klientem naszej witryny, nie ma żadnych danych osobowych, które moglibyśmy zachować ani przeglądać na Twój temat. Jeśli jesteś klientem z zarejestrowanym kontem, dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać:

 • Nasi administratorzy (Kancelaria)
 • Nasi dostawcy, gdy (w celu udzielenia wsparcia przez nas udzielanego) potrzebują uzyskać informacje o kontach klientów i dostępie.
7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NASZEJ WITRYNY

Używamy protokołu SSL/HTTPS w całej naszej witrynie. To szyfruje komunikację naszych użytkowników z serwerami, aby dane osobowe nie zostały przechwycone/przejęte przez osoby trzecie bez upoważnienia.

W przypadku naruszenia danych administratorzy systemu natychmiast podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia integralności systemu, skontaktują się z użytkownikami, których to dotyczy, iw razie potrzeby podejmą próbę zresetowania haseł.

8. STRONY TRZECIE USŁUG DLA WITRYNY

AncoraThemes może umieszczać w tej witrynie łącza do stron internetowych osób trzecich. Te witryny osób trzecich nie są sprawdzane przez AncoraThemes pod kątem zgodności z zasadami prywatności ani bezpieczeństwa, a Ty zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności za zachowanie tych witryn osób trzecich. Wszystkie łącza do udostępniania w mediach społecznościowych, wyświetlane jako łącza tekstowe lub ikony mediów społecznościowych, nie łączą Cię z żadnymi powiązanymi stronami trzecimi, chyba że wyraźnie je klikniesz. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności i wszelkie inne obowiązujące zasady, oprócz wszelkich poprawek, nie tworzą praw możliwych do wyegzekwowania przez osoby trzecie ani nie wymagają ujawnienia jakichkolwiek danych osobowych dotyczących członków Usługi lub Witryny. AncoraThemes nie ponosi odpowiedzialności za informacje gromadzone lub wykorzystywane przez reklamodawców lub strony osób trzecich. Zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami korzystania z usług dla każdej witryny, którą odwiedzasz za pośrednictwem linków stron trzecich.