WARSZAWA: ul. Kasprzaka 31/233
OSTRÓDA: ul. Wyspiańskiego 36
506605999

Spory sądowe

Prawo turystyczne

Sprawy rodzinne i spadkowe

Prawo medyczne

Postępowania podatkowe

Ochrona danych osobowych

Prawo handlowe, gospodarcze

Prawo autorskie, Internet, nowe technologie

Prawo bankowe

Prawo administracyjne

Nieruchomości, inwestycje budowlane

Prawo rolne

Prawo konkurencji, ochrona konsumentów

Egzekucja i sądowa windykacja należności

Restrukturyzacja, postępowanie upadłościowe, naprawcze

Prawo cywilne

PROFESJONALNA POMOC PRAWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM

Budujemy zaufanie

i dążymy do celu

0 +
przeprowadzonych spraw
0 %
rozwiązanych spraw
0 lat
doświadczenia

Profesjonalna pomoc
i wsparcie dla każdego klienta

Prowadzimy działalność prawniczą od 2006 r. W tym czasie zdobyliśmy zaufanie i szacunek wielu klientów. Doceniamy Twoje poświęcenie i zaangażowanie w walce o słuszne sprawy. Pomożemy ci w tym.

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit – Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

IULIUS PAULUS, KSIĘGA TRZYNASTA PROBLEMÓW PRAWNYCH (QUAESTIONES), III W N.E.

Aktualności i sprawy

Ty też możesz stworzyć precedens

iStock 477550592 1

Zniesienie współwłasności

Dużo prawdy jest w rzymskiej paremii -  discordias solet parere communio (współwłasność zazwyczaj rodzi spory), jak też w znanym powiedzeniu „powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki”, którego źródłem jest bajka Jana Brzechwy pt. „Lis i jaskółka”. Współwłasność jest bowiem takim stanem, który – podobnie jak inne stany „współ-” czy „spół-” - budzi wiele emocji lub może wiązać się z licznymi problemami i komplikacjami. Tam, gdzie współwłaściciele nie potrafią lub nie chcą się dzielić, gdzie trudno o zgodę, jednomyślność czy możliwość realizowania…

Czytaj dalej

egzekucja bankowa

Dopuszczalność kontynuowania przez cesjonariusza egzekucji wszczętej przez bank historycznie i obecnie

W razie cesji wierzytelności (w tym objętych tytułem wykonawczym) na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, wszystkie właściwości, przywileje i braki, a więc ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza z wierzytelnością cedenta. W przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtowała się jednak  odmiennie od sytuacji prawnej nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym. Uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego stanowiło bowiem przywilej, z którego nie mogły korzystać podmioty niebędące bankami. W efekcie, wierzyciel,…

Czytaj dalej

umorzenie udziałów spółki

Umorzenie udziałów w ciężar zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umorzenie to czynność polegająca na unicestwieniu przez spółkę części własnych praw udziałowych. Podstawowym warunkiem umorzenia udziału jest odpowiednie postanowienie umowy spółki, przewidujące możliwość umorzenia udziałów. Jednakże dopóki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje w fazie spółki w organizacji, dopóty umorzenie udziałów w spółce jest w ogóle niedopuszczalne. Kodeks spółek handlowych zezwala także na umorzenie części udziału, o ile w umowie przewidziano, że wspólnik może mieć, co najwyżej jeden udział[1]. Umowa spółki może przewidywać umorzenie w swej pierwotnej lub zmienionej treści. W pierwszym…

Czytaj dalej

KLIENCI INDYWIDUALNI

Potrzebujesz porady prawnej? Zapewne spotkałeś się z sytuacją, gdy ktoś próbował naruszyć twoje prawa:
 • sprzedawca nie chciał uwzględnić twojej reklamacji,
 • bank niesłusznie pobrał opłaty,
 • wynajmujący bezzasadnie odmówił ci zwrotu kaucji,
 • zrezygnowałeś z wycieczki, a biuro podróży odmówiło ci zwrotu ceny,
– a ty nie miałeś pewności, czy i co możesz z tym zrobić. Chciałbyś się dowiedzieć:
 • czy przysługuje ci zachowek / spadek po konkretnej osobie?
 • czy możesz domagać się alimentów lub podwyższenia/obniżenia ich wysokości?
 • co zrobić, gdy ktoś w internecie wypisuje nieprawdziwe informacje na twój temat?
 • jak odzyskać od dłużnika zasądzone dla ciebie przez sąd świadczenia lub co robić, gdy egzekucja długo nie przynosi żadnych efektów?
 • jakie prawa przysługują ci w przypadku bezprawnego rozwiązania z tobą umowy o pracę?
Jeśli chcesz otrzymać klarowną, jasną, praktyczną i zrozumiałą informację na interesujący cię temat – zadzwoń do nas i umów się na poradę prawną.
Chcesz wiedzieć, czy umowa, którą podpisujesz jest bezpieczna i korzystna dla ciebie? Być może:
 • zamieszasz kupić mieszkanie od dewelopera, ale nie wiesz, czy przedstawiony ci projekt umowy jest dla ciebie korzystny i bezpieczny,
 • nie wiesz na co zwrócić uwagę podpisując umowę,
 • umowa, którą zawarłeś z przedsiębiorcą, zawiera postanowienia sprzeczne z zasadami logiki lub
 • rozwiązania zbyt uciążliwe dla ciebie i innych konsumentów,
 • chcesz podpisać ważną dla ciebie umowę, ale potrzebujesz takiej, która maksymalnie zabezpieczy twoje interesy.
Zgłoś się do nas! Nasi prawnicy dokładnie zapoznają się z przedstawioną przez ciebie umową. Wskażą ci, czy nie zawiera ona postanowień nieważnych lub klauzul niedozwolonych, wyjaśnią ci kwestie niezrozumiałe lub o skomplikowanym brzmieniu, ewentualnie zaproponują zmianę poszczególnych fragmentów umowy na bardziej korzystne dla ciebie. Ponadto w zakresie umów:
 • weryfikujemy i opiniujemy umowy gotowe,
 • negocjujemy warunki umów z drugą stroną,
 • sporządzamy projekty nowych umów.
Prowadzenie spraw sądowych/ administracyjnych i reprezentacja przed sądami/ organami administracji Chcesz dochodzić swych praw przed sądem i potrzebujesz profesjonalnego pełnomocnika? Być może czujesz się oszukany, ponieważ:
 • zamówiony przez internet towar nigdy do ciebie nie dotarł mimo zapłaty ceny,
 • ubezpieczyciel nie chce wypłacić ci odszkodowania,
 • wykryłeś wady budowlane, przed którymi miał chronić świadczący dla ciebie usługi kierownik budowy,
 • zamówiłeś usługę u fachowca, który nie wykonuje umówionej czynności lub nie stawia się w terminie,
 • zlecone przez ciebie dzieło lub roboty budowlane zostały wykonane w sposób wadliwy, a wykonawca odmawia usunięcia tych wad albo nie ma z nim kontaktu
– i chcesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Chcesz coś zrobić, gdyż:
 • poniosłeś szkodę w związku z bezprawnym działaniem organu administracji publicznej lub funkcjonariusza publicznego/urzędnika,
 • masz wiedzę o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym przysługuje ci roszczenie do właściwego podmiotu lub na podstawie którego można zmienić prawomocne orzeczenie.
Sąd wyznaczył termin rozprawy, a ty chciałbyś być reprezentowany przez profesjonalistę – radcę prawnego? Skontaktuj się z nami! Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami (w tym przed Sądem Najwyższym), trybunałami, sądami polubownymi (arbitrażowymi). Przewidujemy także możliwość prowadzenia spraw w postępowaniu grupowym (pozwy zbiorowe).
Musisz napisać pismo do urzędu lub sądu? Jeśli:
 • potrzebujesz pomocy przy napisaniu pozwu, apelacji, zażalenia, skargi lub innego pisma do sądu,
 • chciałbyś sporządzić odpowiedni wniosek, złożyć w urzędzie podanie lub odwołanie od decyzji,
 • sąd zobowiązał cię do złożenia odpowiedzi na pozew lub apelację albo do zajęcia pisemnego stanowiska w sprawie,
 • nie zgadzasz się z tym, co napisała do sądu strona przeciwna i chciałbyś przedstawić sądowi swoje zdanie na ten temat,
 • chcesz złożyć drugiej stronie umowy odpowiednie pismo o tym, że rozwiązujesz umowę (albo nie wiesz czy ją wypowiedzieć czy lepiej od niej odstąpić)
– w tym zakresie również służymy ci pomocą. Przygotowujemy wszelkie rodzaje pism, tj. zarówno te przedsądowe (różnego rodzaju wezwania, oświadczenia, reklamacje itp.), jak i pisma procesowe do sądu (m.in. pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne lub inne, zarzuty lub sprzeciwy od nakazów zapłaty lub od wyroków zaocznych, wnioski o przywrócenie terminu i inne). Sporządzamy także pisma składane w urzędach i sądach administracyjnych (m.in. podania, odwołania, zażalenia, skargi, wnioski, skargi kasacyjne). Opracowujemy też odpowiednie pisma w toku postępowania egzekucyjnego (np. wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, wnioski o wyjawienie majątku przez dłużnika).

Prowadzimy też inne sprawy w zależności od Twoich potrzeb.

Kontakt