Brief info

Agnieszka Sontowska jest radcą prawnym.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Ponadto jest absolwentką Studiów Podyplomowych: Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Posiada wszechstronne doświadczenie prawnicze, zdobyte w znanych warszawskich kancelariach oraz specjalistyczną wiedzę, w szczególności z zakresu prawa spółek, prawa rynków finansowych i bankowego, prawa cywilnego oraz prawa medycznego.

Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi prawa rolnego, prawa turystycznego i sportowego oraz problematyką związaną z obrotem konsumenckim.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyła w projektach związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych inwestycji / transakcji, w projektach refinansowania oraz związanych z tworzeniem instytucji finansowych, a także w sporządzaniu kompleksowych umów, przeglądów oraz analiz prawnych (due diligence).

Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz arbitrażowych.

Świadczyła pomoc prawną na rzecz spółek prawa handlowego, banków i innych instytucji finansowych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, a także przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują ponadto mediacje i negocjacje.

Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspomagając je swoją wiedzą oraz profesjonalną pomocą, a także udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym w ramach tej współpracy.
Z uwagi na to, Agnieszka Sontowska została nominowana do VIII edycji konkursu Prawnik Pro Bono, którego organizatorem jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a patronat medialny sprawuje dziennik „Rzeczpospolita".

Włada językiem angielskim, posługuje się także językiem włoskim.