Brief info

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwesytetu Warszawskiego, uzyskując w 2003 roku tytuł magistra nauk prawnych, oraz Szkołę Główną Handlową, uzyskując w 2006 roku tytuł magistra ekonomii w specjalności międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

Posiada wszechstronne doświadczenie prawnicze, zdobyte w renomowanych warszawskich kancelariach i instytucji bankowej, oraz specjalistyczną wiedzę w szczególności z zakresu: prawa gospodarczego i handlowego, prawa rynków finansowych i bankowego, prawa cywilnego, administracyjnego, w tym budowlanego - uzupełnianą przez unikalną umiejętność analizy ekonomiczno-finansowej wielu skomplikowanych przedsięwzięć.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczył w projektach związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych inwestycji, transakcji, a także w w sporządzaniu kompleksowych umów, przeglądów oraz analiz prawnych. Reprezentował Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w ramach złożonych stosunków umownych oraz w sprawach niestandardowych o znacznej wartości przedmiotu sporu.

Świadczył pomoc prawną na rzecz spółek prawa handlowego, banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych – wspierając ich sukces.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pomagając im swoją wiedzą oraz profesjonalną pomocą.

Włada językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim.