Nasi prawnicy pełnią funkcję Inspektora Danych Osobowych w dużych korporacjach, w tym uczestniczyli z sukcesem w postępowaniach kontrolnych inicjowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Stworzyliśmy szereg dokumentacji korporacyjnej RODO wraz z firmowymi politykami wewnętrznymi.