WARSZAWA: ul. Kasprzaka 31/233
OSTRÓDA: ul. Wyspiańskiego 36

Specjalizacje

Specjalizacje

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe

Prowadzimy szereg spraw przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi z zakresu tzw. karuzeli VAT-owskiej, tzw. prewspółczynnika VAT, zwrotu VAT, jak też innych (np. podatek od nieruchomości, spadków i darowizn, odp. os. trzecich), w tym doradzamy w związku z uruchomionymi w tym zakresie postępowaniami celno-skarbowymi. Wyróżnia nas praktyczne podejście do tematyki proceduralnej.

Czytaj dalej

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego. Prowadziliśmy m.in. sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę za tzw. błąd medyczny, uzyskując dla Klientów wysokie kwoty na pokrycie poniesionej szkody/krzywdy. Wsparcia merytorycznego udzielają nam doświadczeni lekarze.

Czytaj dalej

Prawo rolne

Prawo rolne

Przy świadczeniu pomocy prawnej wykorzystujemy nie tylko nasze doświadczenie i znajomość prawa rolnego, lecz także wiedzę z zakresu rolnictwa uzyskaną na Studiach Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki temu znamy specyfikę i problemy wiążące się z działalnością klientów z sektora rolnictwa.

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Nasi prawnicy pełnią funkcję Inspektora Danych Osobowych w dużych korporacjach, w tym uczestniczyli z sukcesem w postępowaniach kontrolnych inicjowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Stworzyliśmy szereg dokumentacji korporacyjnej RODO wraz z firmowymi politykami wewnętrznymi.

Czytaj dalej

Prawo konsumenckie

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Doskonale znamy realia biznesowe i rynkowe, a także wymogi, jakie stawiają przed przedsiębiorcami przepisy prawa konsumenckiego i prawa konkurencji.  Nasi prawnicy od lat z sukcesami reprezentują klientów broniąc ich praw przed nieuczciwą konkurencją lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Czytaj dalej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Możemy pochwalić się rozbudowaną praktyką z zakresu prawa administracyjnego oraz doskonałą znajomością procedury sądowoadministracyjnej. Dzięki temu wspieramy naszych klientów prowadząc liczne sprawy przed organami administracji i sądami administracyjnymi, w tym w sprawach wywłaszczeniowych (specustawa lub u.g.n.), z zakresu tzw. dekretu warszawskiego i szeregu innych.

Czytaj dalej

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Z zaangażowaniem wspieramy naszych klientów w sprawach o kontakty z dzieckiem, alimenty czy podział majątku. Jednak największą satysfakcję daje nam możliwość skutecznej obrony rodziców przed niesłusznymi oskarżeniami, że zaniedbują swoje dzieci, a zmierzającymi do wydania przez sąd rodzinny konkretnych orzeczeń wpływających na ich władzę rodzicielską.

Czytaj dalej

Nieruchomości

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej firm deweloperskich.  Wspieramy sukces naszych klientów reprezentując ich przed sądami w sprawach dotyczących nieruchomości, jak i sporządzając lub negocjując bezpieczne dla nich umowy. Chronimy klientów indywidualnych przed podpisaniem niekorzystnych umów dotyczących sprzedaży lub najmu nieruchomości.

Czytaj dalej

Przedsiębiorcy

Prawo handlowe i gospodarcze

Dzięki wiedzy z zakresu ekonomii, w tym międzynarodowych stosunków ekonomicznych, zdobytej na studiach w Szkole Głównej Handlowej, doskonale rozumiemy i znamy specyfikę  prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tej wiedzy, a także naszemu doświadczeniu i znajomości prawa handlowego możemy wspierać cele biznesowe naszych klientów.

Czytaj dalej

Windykacja

Egzekucja sądowa, windykacja należności

Mamy duże doświadczenie i sukcesy na polu skutecznej windykacji / egzekucji należności. Staramy się nie ograniczać do jednej czynności, zwykle sugerujemy podjęcie szeregu działań w celu zwiększenia szans klienta na odzyskanie należnych mu kwot. Wiemy też, jakie czynności należy wykonać, aby doprowadzić do wyjawienia majątku przez dłużnika.

Czytaj dalej