Możemy pochwalić się rozbudowaną praktyką z zakresu prawa administracyjnego oraz doskonałą znajomością procedury sądowoadministracyjnej. Dzięki temu wspieramy naszych klientów prowadząc liczne sprawy przed organami administracji i sądami administracyjnymi, w tym w sprawach wywłaszczeniowych (specustawa lub u.g.n.), z zakresu tzw. dekretu warszawskiego i szeregu innych.