Z zaangażowaniem wspieramy naszych klientów w sprawach o kontakty z dzieckiem, alimenty czy podział majątku. Jednak największą satysfakcję daje nam możliwość skutecznej obrony rodziców przed niesłusznymi oskarżeniami, że zaniedbują swoje dzieci, a zmierzającymi do wydania przez sąd rodzinny konkretnych orzeczeń wpływających na ich władzę rodzicielską.