Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego. Prowadziliśmy m.in. sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę za tzw. błąd medyczny, uzyskując dla Klientów wysokie kwoty na pokrycie poniesionej szkody/krzywdy. Wsparcia merytorycznego udzielają nam doświadczeni lekarze.