Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną inwestycji budowlanych, poczynając od doradztwa w fazie przygotowania danej inwestycji, przez pomoc prawną w toku całego procesu budowlanego aż do zrealizowania przedsięwzięcia. Działamy zarówno na rzecz inwestorów, jak i firm budowlanych.

Pomoc prawna w tym zakresie uwzględnia m.in.:

 • analizę aktów prawa miejscowego pod względem zgodności z nimi planowanej inwestycji,
 • reprezentację inwestora lub wykonawcy w procesie przygotowania inwestycji do realizacji,
 • uzyskiwanie pozwoleń, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • sporządzenie i negocjowanie umowy dotyczącej nabycia/sprzedaży nieruchomości,
 • opracowanie umów dotyczących wykonawstwa inwestycji (np. umowy o dzieło, o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo czy o zastępstwo inwestycyjne),
 • doradztwo dotyczące ocen oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także inne z zakresu ochrony środowiska przy prowadzeniu inwestycji.

Zajmujemy się także innymi sprawami związanymi z nieruchomościami, w szczególności:

 • opiniujemy projekty umów przedstawionych konsumentom przez dewelopera ze wskazaniem ewentualnych ryzyk wiążących się z zawarciem takiej umowy,
 • sporządzamy umowy najmu, dzierżawy lub inne, w tym związane z przeniesieniem własności nieruchomości, a także negocjujemy warunki takich umów,
 • prowadzimy sprawy o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności,
 • doradzamy w sprawach z zakresu uwłaszczenia/wywłaszczenia, a także scalenia/podziału gruntu,
 • świadczymy pomoc przy ustaleniu lub uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzimy postępowania o uzyskanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
 • udzielamy pomocy prawnej w zakresie spraw lokatorskich, w tym relacji z najemcami komunalnymi, a także innych spraw mieszkaniowych i spółdzielczych,
 • uczestniczymy w postępowaniach na gruncie tzw. „dekretu warszawskiego”.

Deweloperom oferujemy ponadto:

 • przygotowanie wzorów umów z przyszłymi nabywcami lokali,
 • sporządzenie oraz negocjowanie umowy o zarządzanie nieruchomościami, umowy o pośrednictwo lub innych.