• Chcesz uzyskać dla swojego dziecka lub dla siebie alimenty?
  • Uważasz, że zasądzone od ciebie alimenty są zbyt wysokie lub w ogóle nie powinieneś ich płacić?
  • Była żona utrudnia ci kontakty z dzieckiem?
  • Ojciec dziecka nie pojawia się i nie zabiera dzieci w dni, kiedy kontakt przypada jemu lub niewłaściwie sprawuje opiekę nad dzieckiem podczas wyznaczonego mu kontaktu?
  • Sąd rodzinny wszczął z urzędu sprawę przeciwko wam jako rodzicom?
  • Skontaktował się z tobą kurator rodzinny w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?
  • Jesteś już po rozwodzie i chcesz uregulować kwestie majątkowe (podzielić majątek wspólny twój i byłego małżonka)?
  • Członek twojej rodziny nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem (choroba psychiczna, alkoholizm, narkomania, inne zburzenia) i uważasz, że wymaga ubezwłasnowolnienia lub innej pomocy?

Zadzwoń do nas!

Z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli udzielamy pomocy m.in. w sprawach:

  • małżeńskich np. o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, rozwód, separację
  • między rodzicami a dziećmi np. o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem
  • o ustanowienie kuratora.