WARSZAWA: ul. Kasprzaka 31/233
OSTRÓDA: ul. Wyspiańskiego 36

Cases

Cases

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe

Prowadzimy postępowania kontrolne,  podatkowe, jak też sądowo-administracyjne z zakresu tzw. karuzeli VAT-owskiej, tzw. prewspółczynnika VAT, zwrotu VAT oraz innych (np. podatek od nieruchomości, spadków i darowizn, podatkowa odpowiedzialność osób trzecich). Doradzamy w związku z uruchomionymi w tym zakresie postępowaniami celno-skarbowymi.

Czytaj dalej

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę za tzw. błąd medyczny, uzyskując dla Klientów wysokie kwoty na pokrycie poniesionej szkody/krzywdy. Wsparcia merytorycznego udzielają nam doświadczeni lekarze. Doradzamy także w razie naruszenia praw pacjenta. Występujemy też przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej. Prowadzimy sprawy o naruszenie dobrego imienia lekarza. Sprawy o rekompensatę za błąd lekarski (medyczny) Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał uszkodzeń ciała lub rozstroju…

Czytaj dalej

Prawo rolne

Prawo rolne

Przy świadczeniu pomocy prawnej wykorzystujemy nie tylko nasze doświadczenie i znajomość prawa rolnego, lecz także wiedzę z zakresu rolnictwa uzyskaną na Studiach Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki temu znamy specyfikę i problemy wiążące się z działalnością klientów z sektora rolnictwa. Zajmujemy się w szczególności: doradztwem prawnym związanym z obrotem nieruchomościami rolnymi pomiędzy podmiotami publicznymi lub prywatnymi (nabywanie, dzierżawa i najem nieruchomości rolnych) prowadzeniem spraw o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (zarówno tych, gdzie ma dojść do podziału gospodarstwa pomiędzy…

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi: - przygotowania dokumentacji korporacyjnej RODO oraz polityki wewnętrznej przetwarzania danych, jak też klauzule informacyjne konsultuje tematykę ochrony danych osobowych przygotowuje dokumentację korporacyjną RODO oraz politykę wewnętrzną przetwarzania danych, jak też klauzule informacyjne reprezentuje  w kontrolach UODO lub przed ww. organem Nasi prawnicy są czynnymi inspektorami ochrony danych osobowych, jak też brali z sukcesem udział w kontrolach inicjowanych przez UODO.

Czytaj dalej

Prawo konsumenckie

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Zakupiony przez Ciebie towar jest wadliwy? Chcesz zrezygnować z umowy zawartej przez Internet lub telefon? Inny przedsiębiorca oznaczył swoją firmę podobnie jak Ty wprowadzając przez to klientów w błąd? Ktoś ujawnia, wykorzystuje lub pozyskuje informacje stanowiących tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa i chcesz się przed tym bronić? Ktoś rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o Twoim przedsiębiorstwie w celu wyrządzenia Ci szkody i chcesz z tym walczyć? Bezzasadnie wpisano Cię do KRD? Nie usunięto lub…

Czytaj dalej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Dostałeś pismo z urzędu i nie wiesz co z nim zrobić? Nie zgadzasz się z wydaną decyzją administracyjną? Chcesz wnieść skargę? Wszczęto względem Ciebie (Twojej firmy) kontrolę? Ubiegasz się o pozwolenie na prowadzenie określonej działalności? Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, udziela porad prawnych, sporządza opinie, zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach przez sądami i organami administracyjnymi. Pomoc prawna uwzględnia m.in.: reprezentację przed organami administracji publicznej / urzędami, zastępstwo procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi…

Czytaj dalej

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Chcesz uzyskać dla swojego dziecka lub dla siebie alimenty? Uważasz, że zasądzone od ciebie alimenty są zbyt wysokie lub w ogóle nie powinieneś ich płacić? Była żona utrudnia ci kontakty z dzieckiem? Ojciec dziecka nie pojawia się i nie zabiera dzieci w dni, kiedy kontakt przypada jemu lub niewłaściwie sprawuje opiekę nad dzieckiem podczas wyznaczonego mu kontaktu? Sąd rodzinny wszczął z urzędu sprawę przeciwko wam jako rodzicom? Skontaktował się z tobą kurator rodzinny w celu…

Czytaj dalej

Nieruchomości

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną inwestycji budowlanych, poczynając od doradztwa w fazie przygotowania danej inwestycji, przez pomoc prawną w toku całego procesu budowlanego aż do zrealizowania przedsięwzięcia. Działamy zarówno na rzecz inwestorów, jak i firm budowlanych. Pomoc prawna w tym zakresie uwzględnia m.in.: analizę aktów prawa miejscowego pod względem zgodności z nimi planowanej inwestycji, reprezentację inwestora lub wykonawcy w procesie przygotowania inwestycji do realizacji, uzyskiwanie pozwoleń, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,…

Czytaj dalej

Przedsiębiorcy

Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych lub innych jednostek, od ich utworzenia, przez bieżące kontakty gospodarcze, po ewentualną likwidację lub upadłość. W zakresie prawa spółek m.in.: przygotowujemy umowy spółek, statuty, akty założycielskie, regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne, obsługujemy organy spółek: walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze i zarządy, sporządzamy kompleksową dokumentację korporacyjną począwszy od pełnomocnictw, uchwał i protokołów, a kończąc na wnioskach do Krajowego Rejestru Sądowego, pomagamy w zakładaniu oddziałów…

Czytaj dalej

Windykacja

Egzekucja i sądowa windykacja należności

Chcesz uzyskać od dłużnika zasądzone Ci należności? Komornik nie znalazł majątku dłużnika i chce umorzyć postępowanie? Nie wiesz jak się bronić przed bezzasadną egzekucją? Komornik zajął Twoje mienie chociaż nie jesteś dłużnikiem? Grozi Ci licytacja mieszkania po znacznie zaniżonej jego wartości? Kancelaria podejmuje szereg czynności, mających na celu odzyskanie należności od dłużników. W tym zakresie w szczególności: prowadzimy działania mające na celu polubowne uzyskanie od dłużnika spłaty wierzytelności, sporządzamy wezwania do dobrowolnego wykonania zobowiązania, a także…

Czytaj dalej