W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi:

– przygotowania dokumentacji korporacyjnej RODO oraz polityki wewnętrznej przetwarzania danych, jak też klauzule informacyjne

  • konsultuje tematykę ochrony danych osobowych
  • przygotowuje dokumentację korporacyjną RODO oraz politykę wewnętrzną przetwarzania danych, jak też klauzule informacyjne
  • reprezentuje  w kontrolach UODO lub przed ww. organem

Nasi prawnicy są czynnymi inspektorami ochrony danych osobowych, jak też brali z sukcesem udział w kontrolach inicjowanych przez UODO.