• Zakupiony przez Ciebie towar jest wadliwy?
 • Chcesz zrezygnować z umowy zawartej przez Internet lub telefon?
 • Inny przedsiębiorca oznaczył swoją firmę podobnie jak Ty wprowadzając przez to klientów w błąd?
 • Ktoś ujawnia, wykorzystuje lub pozyskuje informacje stanowiących tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa i chcesz się przed tym bronić?
 • Ktoś rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o Twoim przedsiębiorstwie w celu wyrządzenia Ci szkody i chcesz z tym walczyć?
 • Bezzasadnie wpisano Cię do KRD?
 • Nie usunięto lub nie zaktualizowano informacji o Tobie zgłoszonych do biura informacji gospodarczej pomimo takiego obowiązku?
 • Terminy zapłaty za dostarczone przez Ciebie towary lub wykonane usługi są niezasadnie wydłużane?

Zgłoś się do nas!

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spraw osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców, z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, obrotu konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Pomoc prawna uwzględnia między innymi:

 • dochodzenie roszczeń z gwarancji i rękojmi,
 • reprezentację konsumentów w sprawach z związanych z odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,
 • sprawy związane z umowami zawartymi poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość (np. przez Internet),
 • sprawy związane ze świadczeniem na rzecz konsumentów wszelkiego rodzaju usług, np. remontowych, bankowych, turystycznych, deweloperskich itd.,
 • sprawy umów z firmami prowadzącymi działalność w tzw. systemie argentyńskim, oferującymi kredyty, sprzedaż mieszkań, działek, samochodów,
 • zastępstwo przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach związanych z praktykami ograniczającymi konkurencję, koncentracją przedsiębiorców, praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, jak również w sporach sądowych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.