Nasi prawnicy łączą zainteresowania informatyką z jej praktycznym przełożeniem na tematykę prawną. Stworzyliśmy szereg dokumentacji korporacyjnej dotyczącej sektora IT i prawa autorskiego. Pomagamy w prawie autorskim także artystom. Nasi prawnicy są uprawnieni do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (OHIM).