Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej bankom (zarówno podczas dyżurów w oddziałach banku, ich obsługi prawnej, jak i w pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego). Uczestniczyli w projektach związanych z tworzeniem instytucji finansowych (banku). Wygrali szereg spraw dotyczących kredytów frankowych i polisolokat.