Dzięki wsparciu prawnemu Kancelarii nasi klienci .in.: nabyli w drodze zasiedzenia nieruchomości położone w prestiżowej dzielnicy m.st. Warszawy, odzyskali należne im pieniądze, odzyskali spokój zakłócany przez uciążliwe sąsiedztwo, uzyskali zadośćuczynienie od osób zamieszczających nieprawdziwe i krzywdzące informacje na ich temat w Internecie.