Dzięki wiedzy z zakresu ekonomii, w tym międzynarodowych stosunków ekonomicznych, zdobytej na studiach w Szkole Głównej Handlowej, doskonale rozumiemy i znamy specyfikę  prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tej wiedzy, a także naszemu doświadczeniu i znajomości prawa handlowego możemy wspierać cele biznesowe naszych klientów.