Przy świadczeniu pomocy prawnej wykorzystujemy nie tylko nasze doświadczenie i znajomość prawa rolnego, lecz także wiedzę z zakresu rolnictwa uzyskaną na Studiach Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki temu znamy specyfikę i problemy wiążące się z działalnością klientów z sektora rolnictwa.