Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa turystycznego.

 • Planowałeś wspaniałe wakacje, a rzeczywistość okazała się inna na skutek działań lub zaniechań biura podróży?
 • Uważasz, że należy Ci się rekompensata od biura podróży za tzw. zmarnowany urlop?
 • Biuro podróży nie poinformowało Cię o przepisach paszportowych i wizowych, w konsekwencji czego dopiero na lotnisku dowiedziałeś się, że nie możesz lecieć?

Konsumentom (turystom) oferujemy swoją pomoc prawną m. in. w sytuacjach gdy:

 • podwyższono cenę imprezy,
 • zmieniono hotel lub warunki zakwaterowania są niezgodne z umową,
 • zmieniono czas wylotu lub skrócono czas wycieczki,
 • zmieniono program wycieczki, nie zrealizowano planu podróży w całości,
 • zniszczono, zgubiono lub skradziono bagaż,
 • nie zapewniono właściwej opieki pilota lub rezydenta,
 • środek transportu był niezgodny z umową (np. w autobusie nie było klimatyzacji, przelot z międzylądowaniem zamiast lotu bezpośredniego),
 • czas podróży był nadmiernie wydłużony..

Turystom ponadto:

 • doradzamy, na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy z biurem podróży, a także jak postępować w trakcie pobytu w przypadku niewywiązania się przez biuro z zawartej umowy,
 • pomagamy w dochodzeniu (polubownym, jak i sądowym) należności od biur podróży lub innych podmiotów związanych ze świadczeniem usług turystycznych,
 • zapewniamy reprezentację przed organami administracji sprawującej nadzór nad turystyką.

Organizatorom turystyki, pośrednikom i agentom turystycznym lub innym podmiotom związanym z branżą turystyczną oferujemy w szczególności:

 • przeprowadzenie kompleksowego audytu prawnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem biura podróży,
 • sporządzanie oraz weryfikację dokumentacji, w tym umów o udział w imprezie turystycznej, ogólnych warunków świadczenia usług turystycznych oraz ich odpowiednią modyfikację,
 • doradztwo w zakresie procedur załatwiania reklamacji zgłaszanych przez klientów,
 • sporządzanie i negocjowanie umów z kontrahentami,
 • reprezentację przed sądami i organami administracji.