• Chcesz uzyskać od dłużnika zasądzone Ci należności?
 • Komornik nie znalazł majątku dłużnika i chce umorzyć postępowanie?
 • Nie wiesz jak się bronić przed bezzasadną egzekucją?
 • Komornik zajął Twoje mienie chociaż nie jesteś dłużnikiem?
 • Grozi Ci licytacja mieszkania po znacznie zaniżonej jego wartości?

Kancelaria podejmuje szereg czynności, mających na celu odzyskanie należności od dłużników. W tym zakresie w szczególności:

 • prowadzimy działania mające na celu polubowne uzyskanie od dłużnika spłaty wierzytelności, sporządzamy wezwania do dobrowolnego wykonania zobowiązania, a także projekty porozumień o spłacie długu,
 • uczestniczymy w postępowaniach negocjacyjnych i mediacyjnych,
 • zapewniamy zastępstwo w postępowaniach sądowych zabezpieczających i egzekucyjnych (w tym z nieruchomości), a także w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużnika,
 • prowadzimy postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych) i innych rejestrach publicznych,
 • prowadzimy sprawy sądowe o wierzytelności pieniężne w postępowaniach nakazowych lub upominawczych,
 • przygotowujemy wnioski egzekucyjne do komornika, reprezentujemy wierzycieli lub dłużników w postępowaniach egzekucyjnych (cywilnych i administracyjnych) i monitorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • wszczynamy i prowadzimy postępowania w zakresie poniesienia przez członków zarządu odpowiedzialności za długi spółki,
 • sporządzamy projekty zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika celowo wyzbywającego się majątku.

Pomagamy także bronić się przed naruszeniami przepisów w toku postępowania egzekucyjnego, w tym m.in.:

 • wnosimy powództwa przeciwegzekucyjne i zarzuty egzekucyjne,
 • sporządzamy skargi na czynności komornika,
 • zaskarżamy postanowienia wydawane w toku postępowania egzekucyjnego.