W tym zakresie Kancelaria w szczególności:

  • opracowuje umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, sporządza umowy licencyjne i sublicencyjne,
  • doradza w kwestiach prawnych związanych z ochroną wizerunku,
  • przygotowuje umowy z artystami, agencjami marketingowymi i agencjami PR, umowy sponsorskie i inne związane z organizacją wydarzeń kulturalnych,
  • sporządza opinie na temat prawa autorskiego w Internecie,
  • przygotowuje umowy o prace projektowe, o przygotowanie koncepcji architektonicznych, o nadzór autorski i inne umowy dotyczące relacji inwestora z projektantami i architektami,
  • prowadzi sprawy sądowe w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych,
  • świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony baz danych wynikającej z prawa autorskiego i prawa ochrony baz danych,
  • opracowuje umowy o stworzenie i wdrożenie systemów informatycznych, umowy dotyczące aktualizacji oprogramowania, usług serwisowych, audytów informatycznych, outsourcingu usług informatycznych, dostarczenia sprzętu informatycznego itp.,
  • weryfikuje umowy z zakresu prawa własności przemysłowej m.in.: umowy o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umowy licencyjne na używanie znaków towarowych,
  • tworzy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną (m.in. dla serwisu internetowego, sklepu internetowego itp.).