W tym zakresie m.in.:

  • reprezentujemy przed sądem w tzw. sprawach frankowych (kredyty walutowe) oraz o unieważnienie umów opartych o WIBOR.
  • świadczymy pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych,
  • opiniujemy oraz negocjujemy warunki umów kredytowych oraz umów finansowania,
  • sporządzamy projekty dokumentacji związanej z dokonywaniem transakcji finansowych,
  • prowadzimy postępowania przed organami nadzoru finansowego,
  • udzielamy pomocy prawnej przy procesach emisyjnych akcji, obligacji oraz przy wdrożeniu do dokumentów korporacyjnych zapisów ustawy “antypralniowej”
  • doradzamy oraz sporządzamy opinie prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego,
  • pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z polisolokatami, a także z innymi produktami finansowymi – np. kredyty po ustaniu małżeństwa.