• Potrzebujesz porady w kwestii mieszkaniowej?
 • Zakupiony przez Ciebie towar jest wadliwy?
 • Wpłaciłeś zaliczkę, a druga strona mocno spóźnia się z wykonaniem zamówionego dzieła?
 • Ktoś chce, abyś oddał nieruchomość, którą twoja rodzina dysponuje od wielu lat?
 • Sąsiad uporczywie hałasuje nie dając Ci wypocząć w domu?
 • Ktoś zamieścił w Internecie nieprawdziwe informacje na Twój temat?

W tych i w wielu innych sprawach chcemy Ci pomóc.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa cywilnego w ogólności uwzględnia dochodzenie m.in.:

 • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • świadczeń pieniężnych w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym,
 • roszczeń wynikających z umów, w szczególności związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • zaprzestania naruszania konkretnych praw lub dóbr osobistych.

Doradzamy m.in. w sprawach związanych z:

 • podziałem majątku lub zniesieniem współwłasności,
 • zawieraniem wszelkiego rodzaju umów, kontraktów, porozumień, ugód,
 • zabezpieczeniem roszczeń,
 • naruszeniem zakazu nieuczciwej konkurencji,
 • odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela oraz w innych kwestiach ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami i spytaj jak możemy Ci pomóc.